Rozvod manželství levně

Každý rok je v České republice rozvedeno více než 25.000 manželství.

Jen v samotném hl. městě Praze je to více než 3.000 a ve Středočeské kraji více než 2.500 rozvodů ročně. Každým rokem se tato čísla zvyšují, a to i přesto, že počet uzavřených manželství naopak klesá. I přestože se počet dětí narozených mimo manželství blíží k 50%, tak je nezbytné v případě rozvodu manželství nejdříve upravit poměry k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu manželství, jinak nemůže být manželský svazek úředně rozveden. Každý vztah dvou osob je jiný a není tedy možné, aby byl jednotný i rozvod manželství. Cílem těchto stránek tedy není dát odpověď na otázku, zda-li máte vaše manželství rozvést či v něm setrvat, ale v případě, že tak učinit chcete, jak a co je pro to potřeba udělat.


Stránky obsahují nezbytné právní informace, jak postupovat při rozvodu manželství, co je zákonnou podmínkou, resp. nezbytným předpokladem pro rozvod dohodou, jaký je postup při úpravě poměrů k nezletilým dětem. Současně vám nabízíme právní služby advokátů advokátní kanceláře specializující se na rodinné právo sídlící v Praze s pobočkou v Benešově, vč. zpracování konkrétních žalobních návrhů na rozvod sporný či nesporný (tvz. rozvod dohodou), návrhy na úpravu poměrů k nezletilým dětem či jejich změny, a to vč. zastoupení v soudních řízeních dle územní působnosti, jakož i komplexní právní služby související s vypořádáním vašeho společného jmění manželů (taktéž označovaného zkratkou SJM), které je nezbytnou podmínkou tzv. smluveného rozvodu (rozvodu dohodou) či závěrečnou tečkou za vašimi majetkovými vztahy založenými uzavřením manželství (SJM).

Zobrazit více

Žádost o rozvod

Úprava péče a výživy

Rozvod dohodou

Společné jmění manželů

žádost o rozvod   úprava výchovy a výživy   rozvod dohodou   společné jmění manželů

Rozhodli jste se pro rozvod manželství a nechcete tuto složitou životní situaci řešit sami. Myslíte, že si nemůžete dovolit zastoupení advokátem?

Více info

Za velmi přijatelnou odměnu Vám pomůžeme vyřešit jakýkoli problém týkající se úpravy péče a výživy nezletilého dítěte, jakož i úpravy styku.

Více info

Podmínkou je upravit poměry
k nezletilým dětem, vypořádat společné jmění manželů, vč. práva bydlení a vzájemného výživného
po rozvodu vašeho manželství.

Více info

Rozvedli jste se a nejste schopni se s manželem dohodnout na vypořádání společného jmění? Potřebujete, aby bylo společné jmění vypořádáno soudem?

Více info