Žádost o rozvod - návrh na rozvod manželství

Rozhodli jste se pro rozvod manželství a nechcete tuto složitou životní situaci řešit sami, současně ale nemůžete či nechcete vynakládat vysoké částky na zastoupení advokátem?


Pokud se na nás obrátíte na základě nabídky uvedené na těchto stránkách, budou vám naše služby poskytnuty na základě dále uvedených zvýhodněných podmínek.


Komplexní zastoupení v rozvodovém řízení


Za jednorázovou částku 3.450,- Kč Vám pomůžeme vyřešit rozvod manželství,  je-li rozhodným platným právem český právní řád, a jsou-li oba manželé občané ČR. Váš rozvod se obejde bez zbytečných komplikací, které by mohly vzniknout neprofesionálním vypracováním návrhu na rozvod manželství a vystupováním před soudem bez podpory zkušeného advokáta.


Zastoupení v rozvodovém řízení poskytujeme u všech soudů v Praze a Středočeském kraji a u Okresního soudu v Táboře. U okresních soudů ve Středočeském kraji, vyjma Okresního soudu v Benešově, Okresního soudu Praha-východ a Okresního soudu Praha-západ, a dále u Okresního soudu v Táboře je k částce 3.450,- Kč účtováno cestovné za cestu na jednání k soudu a zpět ve výši 1.150,- Kč.


Sepis žaloby o rozvod bez zastoupení


Nepotřebujete-li komplexní zastoupeni v řízení o rozvod manželství, ale pouze pomoc se sepsáním návrhu na rozvod manželství, pak Vám tuto službu rádi poskytneme za jednorázovou odměnu ve výši 1.150,- Kč. Tato služba je poskytována po celém územní České republiky.


Zastupování při rozvodu


Máte-li již návrh na rozvod podaný u příslušného soudu a chcete-li právní pomoc při jednání u soudu, tak Vás rádi k soudu doprovodíme a budeme před ním hájit vaše zájmy. Odměna činí 1.150,- Kč za každou započatou hodinu účasti při jednání u soudu.


Právní pomoc při jednání u soudu v rozvodovém řízení poskytujeme u všech soudů v Praze a Středočeském kraji a u Okresního soudu v Táboře. U okresních soudů ve Středočeském kraji, vyjma Okresního soudu v Benešově, Okresního soudu Praha-východ a Okresního soudu Praha-západ, a dále u Okresního soudu v Táboře je k částce 1.150,- Kč účtováno cestovné za cestu na jednání k soudu a zpět ve výši 1.150,- Kč.


Veškeré ceny jsou uváděny včetně DPH 21%.

Územní působnost

V rámci nabídky obsažené na těchto stránkách zatupujeme naše klienty v řízení o rozvod manželství u následujících soudů:

 • Obvodní soud pro Prahu 1
 • Obvodní soud pro Prahu 2
 • Obvodní soud pro Prahu 3
 • Obvodní soud pro Prahu 4
 • Obvodní soud pro Prahu 5
 • Obvodní soud pro Prahu 6
 • Obvodní soud pro Prahu 7
 • Obvodní soud pro Prahu 8
 • Obvodní soud pro Prahu 9
 • Obvodní soud pro Prahu 10
 • Městský soud v Praze jako soud odvolací
 • Krajský soud v Praze jako soud odvolací
 • Okresní soud Praha - východ
 • Okresní soud Praha - západ
 • Okresní soud v Benešově
 • Okresní soud v Berouně
 • Okresní soud v Kladně
 • Okresní soud v Kolíně
 • Okresní soud v Kutné Hoře
 • Okresní soud v Mělníku
 • Okresní soud v Mladé Boleslavi
 • Okresní soud v Nymburce
 • Okresní soud v Příbrami
 • Okresní soud v Rakovníku
 • Okresní soud v Táboře

Jak postupovat

V případě rozvodu manželství se postupuje následovně:

 1. sepis návrhu na rozvod manželství
 2. uhrazení soudního poplatku ve výši 2.000,- Kč dle zákona o soudních poplatcích (v případě, že jste nemajetní, je možné požádat o osvobození od soudního poplatku, v případě osvobození od soudního poplatku soudní poplatek hradit nemusíte)
 3. soudní poplatek je možné uhradit při podání návrhu nebo později na základě výzvy soudu (pokud je soudní poplatek uhrazen, nelze již žádat úspěšně o osvobození od jeho placení, neboť zaplacené soudní poplatky se v případě osvobození nevrací)
 4. po zaplacení soudního poplatku/osvobození od soudního poplatku bude nařízeno jednání, kde budou soudem provedeny navržené důkazy, zejména výslech obou manželů, samozřejmě za přítomnosti a podpory naší advokátní kanceláře
 5. výslech manželů či jednoho z nich nemusí být soudem proveden, pokud by byl například jeden z manželů pro soud nedostupný (nepřebíral poštu apod.)
 6. na konci jednání soud vynese rozsudek, kterým bude o návrhu rozhodnuto
 7. proti rozhodnutí se oba manželé mohou odvolat do 15 dnů od doručení rozhodnutí, o odvolání rozhoduje Krajský/Městský soud v Praze (odvolání nelze podat, pokud soud vyhověl společnému návrhu manželů na rozvod manželství)
 8. manželství je rozvedeno dnem právní moci rozsudku, kterým bylo manželství rozvedeno
 9. do šesti měsíců po rozvodu manželství je možné oznámit příslušnému úřadu, že přijímáte zpět své dřívější příjmení

Využijete-li služeb naší advokátní kanceláře, zašleme vám informativní mail, ve kterém bude uvedeno podrobně, jak dále postupovat.

 

Pokud se narodily z manželství nezletilé děti (děti do 18 let), je nutné, aby soud nejprve upravil výchovu a výživu nezletilých dětí po rozvodu, jinak není možné manželství rozvést. Máte-li nezletilé děti, klikněte zde.

Nutné podklady pro rozvod

Pro vypracování návrhu na rozvod je nutné zaslat elektronicky (e-mail: info@rozvodylevne.cz) nebo obyčejnou poštou na adresu advokátní kanceláře Hokeová, Hoke, Faltus, advokátní kancelář, Doudlebská 1046/8,140 00 Praha 4 nebo Nádražní 2040, 256 01 Benešov následující doklady a informace:

 • kopii oddacího listu
 • stručný popis důvodů, pro které se chcete rozvést
 • bydliště, kde jste naposledy s manželem/manželkou bydleli společně
 • bydliště, kde v současné době bydlíte vy a manžel/manželka
 • máte-li nezletilé děti, rozsudek soudu o úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí po rozvodu (pokud soud nerozhodl o výchově a výživě nezletilých dětí, je nutné podat návrh na takovou úpravu po rozvodu, jinak soud manželství nerozvede, pro bližší informace klikněte zde)

Odměna dle advokátního tarifu

Odměna advokáta se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění. Pro srovnání a posouzení výhodnosti naší nabídky si dovolujeme vás informovat o odměně za právní služby při rozvodovém řízení, pokud by byla odměna advokátem účtována jako mimosmluvní dle advokátního tarifu, byť advokát si může dohodnout odměnu výrazně vyšší.


Výše odměny za jeden úkon právní služby činí 1500,-Kč dle § 9 odst. 1 ve spojení s § 7 bod 4 vyhlášky č. 177/96 Sb., advokátní tarif, v platném znění. Ke každému úkonu náleží advokátovi režijní paušál ve výši 300,- Kč dle § 14 odst. 1,3 vyhlášky č. 177/96 Sb., advokátní tarif, v platném znění.


V případě rozvodu manželství by tedy byla odměna například při dvou jednání u soudu následující:

 1. Převzetí a příprava zastoupení na základě smlouvy o poskytování právních služeb 1500,- Kč odměna + 300,- Kč paušál, celkem 1800,- Kč
 2. Sepis návrhu na rozvod manželství 1500,- Kč odměna + 300,- Kč paušál, celkem 1800,- Kč
 3. Účast u jednání u soudu 1500,- Kč odměna + 300,- Kč paušál, celkem 1800,- Kč
 4. Účast u jednání u soudu, kde bude manželství rozvedeno 1500,- Kč odměna + 300,- Kč paušál, celkem 1800,- Kč
Celkem v tomto případě činí odměna advokáta dle advokátního tarifu 8.712,- Kč včetně DPH.
My vám totožnou službu nabízíme pouze za 3.450,- Kč včetně DPH, a to i v případě, že by jednání u soudu bylo více.


             

Žádost o rozvod

Úprava péče a výživy

Rozvod dohodou

Společné jmění manželů

žádost o rozvod   úprava výchovy a výživy   rozvod dohodou   společné jmění manželů

Rozhodli jste se pro rozvod manželství a nechcete tuto složitou životní situaci řešit sami. Myslíte, že si nemůžete dovolit zastoupení advokátem?

Více info

Za velmi přijatelnou odměnu Vám pomůžeme vyřešit jakýkoli problém týkající se úpravy péče a výživy nezletilého dítěte, jakož i úpravy styku.

Více info

Podmínkou je upravit poměry
k nezletilým dětem, vypořádat společné jmění manželů, vč. práva bydlení a vzájemného výživného
po rozvodu vašeho manželství.

Více info

Rozvedli jste se a nejste schopni se s manželem dohodnout na vypořádání společného jmění? Potřebujete, aby bylo společné jmění vypořádáno soudem?

Více info