Žádost o rozvod - návrh na rozvod manželství

Rozhodli jste se pro rozvod manželství a nechcete tuto složitou životní situaci řešit sami, současně ale nemůžete či nechcete vynakládat vysoké částky na zastoupení advokátem?


Pokud se na nás obrátíte na základě nabídky uvedené na těchto stránkách, budou vám naše služby poskytnuty na základě zvýhodněných podmínek.


Jak postupovat

V případě rozvodu manželství se postupuje následovně:

 1. sepis návrhu na rozvod manželství
 2. uhrazení soudního poplatku ve výši 2.000,- Kč dle zákona o soudních poplatcích (v případě, že jste nemajetní, je možné požádat o osvobození od soudního poplatku, v případě osvobození od soudního poplatku soudní poplatek hradit nemusíte)
 3. soudní poplatek je možné uhradit při podání návrhu nebo později na základě výzvy soudu (pokud je soudní poplatek uhrazen, nelze již žádat úspěšně o osvobození od jeho placení, neboť zaplacené soudní poplatky se v případě osvobození nevrací)
 4. po zaplacení soudního poplatku/osvobození od soudního poplatku bude nařízeno jednání, kde budou soudem provedeny navržené důkazy, zejména výslech obou manželů, samozřejmě za přítomnosti a podpory naší advokátní kanceláře
 5. výslech manželů či jednoho z nich nemusí být soudem proveden, pokud by byl například jeden z manželů pro soud nedostupný (nepřebíral poštu apod.)
 6. na konci jednání soud vynese rozsudek, kterým bude o návrhu rozhodnuto
 7. proti rozhodnutí se oba manželé mohou odvolat do 15 dnů od doručení rozhodnutí, o odvolání rozhoduje Krajský/Městský soud v Praze (odvolání nelze podat, pokud soud vyhověl společnému návrhu manželů na rozvod manželství)
 8. manželství je rozvedeno dnem právní moci rozsudku, kterým bylo manželství rozvedeno
 9. do šesti měsíců po rozvodu manželství je možné oznámit příslušnému úřadu, že přijímáte zpět své dřívější příjmení

Pokud se narodily z manželství nezletilé děti (děti do 18 let), je nutné, aby soud nejprve upravil výchovu a výživu nezletilých dětí po rozvodu, jinak není možné manželství rozvést. Máte-li nezletilé děti, klikněte zde.

Nutné podklady pro rozvod

Pro vypracování návrhu na rozvod je nutné zaslat elektronicky (e-mail: info@rozvodylevne.cz) nebo obyčejnou poštou na adresu advokátní kanceláře Hokeová, Hoke, Faltus, advokátní kancelář, Doudlebská 1046/8,140 00 Praha 4 nebo Nádražní 2040, 256 01 Benešov následující doklady a informace:

 • kopii oddacího listu
 • stručný popis důvodů, pro které se chcete rozvést
 • bydliště, kde jste naposledy s manželem/manželkou bydleli společně
 • bydliště, kde v současné době bydlíte vy a manžel/manželka
 • máte-li nezletilé děti, rozsudek soudu o úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí po rozvodu (pokud soud nerozhodl o výchově a výživě nezletilých dětí, je nutné podat návrh na takovou úpravu po rozvodu, jinak soud manželství nerozvede, pro bližší informace klikněte zde)

Informace o cenách našich služeb naleznete v rubrice Ceník.
             

Žádost o rozvod

Úprava péče a výživy

Rozvod dohodou

Společné jmění manželů

žádost o rozvod   úprava výchovy a výživy   rozvod dohodou   společné jmění manželů

Rozhodli jste se pro rozvod manželství a nechcete tuto složitou životní situaci řešit sami. Myslíte, že si nemůžete dovolit zastoupení advokátem?

Více info

Za velmi přijatelnou odměnu Vám pomůžeme vyřešit jakýkoli problém týkající se úpravy péče a výživy nezletilého dítěte, jakož i úpravy styku.

Více info

Podmínkou je upravit poměry
k nezletilým dětem, vypořádat společné jmění manželů, vč. práva bydlení a vzájemného výživného
po rozvodu vašeho manželství.

Více info

Rozvedli jste se a nejste schopni se s manželem dohodnout na vypořádání společného jmění? Potřebujete, aby bylo společné jmění vypořádáno soudem?

Více info