Společné jmění manželů

Nevíte, jak probíhá rozdělení společného jmění manželů po rozvodu manželství. Jaké majetkové vyrovnání po rozvodu přichází v úvahu a jaké je rozdělení majetku po rozvodu manželství?


Rozvedli jste se a nejste schopni se s manželem dohodnout na vypořádání společného jmění? Potřebujete, aby bylo společné jmění vypořádáno soudem?


Je Váš manžel nezodpovědný ve vztahu k rodinným financím, nakládá se společnými prostředky bez Vašeho vědomí, souhlasu a v rozporu se zájmy rodiny, začal manžel podnikat a nejste schopni se dohodnout na zúžení či zrušení společného jmění? Potřebujete, aby bylo společné jmění zúženo či zrušeno soudem.


Pokud se na nás obrátíte na základě nabídky uvedené na těchto stránkách, budou vám naše služby poskytnuty na základě dále uvedených zvýhodněných podmínek.


Komplexní zastoupení v řízeních týkajících se společného jmění manželů

Pomůžeme vám vyřešit jakýkoli problém týkající se společného jmění manželů. Dostane se Vám profesionální služby a podpory zkušeného advokáta, a to již při vypracování konkrétního návrhu s využitím dostupných nejnovějších právních informací, zastoupení a nekompromisního zastání vašich práv před soudem. V případě náhlých a nepředvídatelných komplikací je náš tým tyto připraven okamžitě řešit, čímž se vyhnete nechtěným výsledkům způsobeným chybným vypracováním konkrétního návrhu či špatným procesním vedením vašeho případu.

Jak postupovat

V případě řízení týkajících se společného jmění manželů je postup následující:

 1. sepis konkrétního návrhu na zahájení řízení
 2. uhrazení soudního poplatku ve výši 2.000,- Kč dle zákona o soudních poplatcích, soudní poplatek se zvyšuje o 5.000,- Kč za každou nemovitost, která je předmětem řízení, v případě, že jste nemajetní, je možné požádat o osvobození od soudního poplatku, v případě osvobození od soudního poplatku soudní poplatek hradit nemusíte
 3. soudní poplatek je možné uhradit při podání žaloby nebo později na základě výzvy soudu (pokud je soudní poplatek uhrazen, nelze již žádat úspěšně o osvobození od jeho placení, neboť zaplacené soudní poplatky se v případě osvobození nevrací)
 4. po zaplacení soudního poplatku bude nařízeno jednání, kde budou soudem provedeny navržené důkazy
 5. na konci jednání, případně dalšího, soud vynese rozsudek, kterým bude o návrhu rozhodnuto
 6. proti rozhodnutí se oba manželé/bývalí manželé mohou do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat, o odvolání rozhoduje Krajský/Městský soud v Praze
 7. řízení je skončeno dnem právní moci rozsudku, kterým bylo o návrhu rozhodnuto

Minimální nutné podklady pro vypracování návrhu týkajícího se společného jmění manželů

Pro vypracování návrhu týkajícího se společného jmění je nutné si sjednat elektronicky (e-mail: info@rozvodylevne.cz)
nebo telefonicky (tel. +420 776 634 543) schůzku, kde bude dohodnut další postup.


Pro představu je nutné připravit následující doklady a informace:

 • soupis společného majetku a dluhů, které chcete, aby byly předmětem návrhu
 • váš odhad aktuální ceny veškerého majetku (stačí opravdu váš odhad, není nutné se dotazovat znalce či jiného odborníka, neboť v případě zpochybnění ceny stanovené vaším znalcem, by soud ustanovil znalce nového, který by hodnotu věcí určil)
 • u nemovitého majetku kopie výpisu z katastru nemovitostí
 • u movitého majetku popis (u motorových vozidel RZ, WIN, barva, rok výroby)
 • u hotovosti výši a měnu
 • u zůstatků na účtech číslo účtu a peněžní ústav
 • u dluhů věřitele (komu dlužíte) a aktuální výši dluhu, den uzavření smlouvy a případně číslo smlouvy
 • při vypořádání společného jmění vaši představu rozdělení majetku a dluhů (komu jaký majetek po rozvodu připadne, komu připadnou dluhy, zda bude některý z manželů hradit něco na dorovnání podílů druhému manželovi)
 • důvody pro zúžení/zrušení/rozšíření/obnovení společného jmění manželů

Informace o cenách našich služeb naleznete v rubrice Ceník.
             

Žádost o rozvod

Úprava péče a výživy

Rozvod dohodou

Společné jmění manželů

žádost o rozvod   úprava výchovy a výživy   rozvod dohodou   společné jmění manželů

Rozhodli jste se pro rozvod manželství a nechcete tuto složitou životní situaci řešit sami. Myslíte, že si nemůžete dovolit zastoupení advokátem?

Více info

Za velmi přijatelnou odměnu Vám pomůžeme vyřešit jakýkoli problém týkající se úpravy péče a výživy nezletilého dítěte, jakož i úpravy styku.

Více info

Podmínkou je upravit poměry
k nezletilým dětem, vypořádat společné jmění manželů, vč. práva bydlení a vzájemného výživného
po rozvodu vašeho manželství.

Více info

Rozvedli jste se a nejste schopni se s manželem dohodnout na vypořádání společného jmění? Potřebujete, aby bylo společné jmění vypořádáno soudem?

Více info