Společné jmění manželů

Nevíte, jak probíhá rozdělení společného jmění manželů po rozvodu manželství. Jaké majetkové vyrovnání po rozvodu přichází v úvahu a jaké je rozdělení majetku po rozvodu manželství?


Rozvedli jste se a nejste schopni se s manželem dohodnout na vypořádání společného jmění? Potřebujete, aby bylo společné jmění vypořádáno soudem?


Je Váš manžel nezodpovědný ve vztahu k rodinným financím, nakládá se společnými prostředky bez Vašeho vědomí, souhlasu a v rozporu se zájmy rodiny, začal manžel podnikat a nejste schopni se dohodnout na zúžení či zrušení společného jmění? Potřebujete, aby bylo společné jmění zúženo či zrušeno soudem.


Pokud se na nás obrátíte na základě nabídky uvedené na těchto stránkách, budou vám naše služby poskytnuty na základě dále uvedených zvýhodněných podmínek.


Komplexní zastoupení v řízeních týkajících se společného jmění manželů

Pomůžeme vám vyřešit jakýkoli problém týkající se společného jmění manželů. Dostane se Vám profesionální služby a podpory zkušeného advokáta, a to již při vypracování konkrétního návrhu s využitím dostupných nejnovějších právních informací, zastoupení a nekompromisního zastání vašich práv před soudem. V případě náhlých a nepředvídatelných komplikací je náš tým tyto připraven okamžitě řešit, čímž se vyhnete nechtěným výsledkům způsobeným chybným vypracováním konkrétního návrhu či špatným procesním vedením vašeho případu. Odměna činí 2500,- Kč za každou započatou hodinu poskytování právních služeb. Minimální odměna účtovaná za sepis dohody o vypořádání SJM je 8.800,- Kč.
Veškeré ceny jsou uváděny včetně DPH 21%.

Odhad výše odměny za zastoupení v řízeních týkajících se společného jmění manželů

Odměna činí průměrně cca 10.000,- Kč, pokud není podáno účastníky řízení odvolání. Cena se zvyšuje případně o cestovné dle následujícího odstavce. Blíže v kategorii Odměna dle advokátního tarifu.


Zastoupení ve všech řízeních týkajících se společného jmění manželů poskytujeme u všech soudů v Praze a Středočeském kraji a u Okresního soudu v Táboře. U okresních soudů ve Středočeském kraji, vyjma Okresního soudu v Benešově, Okresního soudu Praha-východ a Okresního soudu Praha-západ a dále u Okresního soudu v Táboře je účtováno cestovné za cestu na jednání k soudu a zpět ve výši 1.150,- Kč.
Veškeré ceny jsou uváděny včetně DPH 21%.


Služba dopadá na následující návrhy:

 • návrh na vypořádání společného jmění manželů
 • návrh na zrušení společného jmění manželů
 • návrh na zúžení rozsahu společného jmění manželů
 • návrh na obnovení společného jmění manželů po jeho zániku či zrušení
 • návrh na rozšíření rozsahu společného jmění po jeho zúžení

Územní působnost

V rámci nabídky obsažené na těchto stránkách zatupujeme naše klienty v řízeních týkajících se společného jmění manželů u následujících soudů:

 • Obvodní soud pro Prahu 1
 • Obvodní soud pro Prahu 2
 • Obvodní soud pro Prahu 3
 • Obvodní soud pro Prahu 4
 • Obvodní soud pro Prahu 5
 • Obvodní soud pro Prahu 6
 • Obvodní soud pro Prahu 7
 • Obvodní soud pro Prahu 8
 • Obvodní soud pro Prahu 9
 • Obvodní soud pro Prahu 10
 • Městský soud v Praze jako soud odvolací
 • Krajský soud v Praze jako soud odvolací
 • Okresní soud Praha - východ
 • Okresní soud Praha - západ
 • Okresní soud v Benešově
 • Okresní soud v Berouně
 • Okresní soud v Kladně
 • Okresní soud v Kolíně
 • Okresní soud v Kutné Hoře
 • Okresní soud v Mělníku
 • Okresní soud v Mladé Boleslavi
 • Okresní soud v Nymburce
 • Okresní soud v Příbrami
 • Okresní soud v Rakovníku
 • Okresní soud v Táboře

Jak postupovat

V případě řízení týkajících se společného jmění manželů je postup následující:

 1. sepis konkrétního návrhu na zahájení řízení
 2. uhrazení soudního poplatku ve výši 2.000,- Kč dle zákona o soudních poplatcích, soudní poplatek se zvyšuje o 5.000,- Kč za každou nemovitost, která je předmětem řízení, v případě, že jste nemajetní, je možné požádat o osvobození od soudního poplatku, v případě osvobození od soudního poplatku soudní poplatek hradit nemusíte
 3. soudní poplatek je možné uhradit při podání žaloby nebo později na základě výzvy soudu (pokud je soudní poplatek uhrazen, nelze již žádat úspěšně o osvobození od jeho placení, neboť zaplacené soudní poplatky se v případě osvobození nevrací)
 4. po zaplacení soudního poplatku bude nařízeno jednání, kde budou soudem provedeny navržené důkazy
 5. na konci jednání, případně dalšího, soud vynese rozsudek, kterým bude o návrhu rozhodnuto
 6. proti rozhodnutí se oba manželé/bývalí manželé mohou do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat, o odvolání rozhoduje Krajský/Městský soud v Praze
 7. řízení je skončeno dnem právní moci rozsudku, kterým bylo o návrhu rozhodnuto

Minimální nutné podklady pro vypracování návrhu týkajícího se společného jmění manželů

Pro vypracování návrhu týkajícího se společného jmění je nutné si sjednat elektronicky (e-mail: info@rozvodylevne.cz)
nebo telefonicky (tel. +420 776 634 543) schůzku, kde bude dohodnut další postup.


Pro představu je nutné připravit následující doklady a informace:

 • soupis společného majetku a dluhů, které chcete, aby byly předmětem návrhu
 • váš odhad aktuální ceny veškerého majetku (stačí opravdu váš odhad, není nutné se dotazovat znalce či jiného odborníka, neboť v případě zpochybnění ceny stanovené vaším znalcem, by soud ustanovil znalce nového, který by hodnotu věcí určil)
 • u nemovitého majetku kopie výpisu z katastru nemovitostí
 • u movitého majetku popis (u motorových vozidel RZ, WIN, barva, rok výroby)
 • u hotovosti výši a měnu
 • u zůstatků na účtech číslo účtu a peněžní ústav
 • u dluhů věřitele (komu dlužíte) a aktuální výši dluhu, den uzavření smlouvy a případně číslo smlouvy
 • při vypořádání společného jmění vaši představu rozdělení majetku a dluhů (komu jaký majetek po rozvodu připadne, komu připadnou dluhy, zda bude některý z manželů hradit něco na dorovnání podílů druhému manželovi)
 • důvody pro zúžení/zrušení/rozšíření/obnovení společného jmění manželů

Odměna dle advokátního tarifu

Odměna advokáta se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění. Pro srovnání a posouzení výhodnosti naší nabídky si Vás dovolujeme informovat o odměně za právní služby v řízení o vypořádání společného jmění manželů, pokud by byla odměna advokátem účtována jako mimosmluvní dle advokátního tarifu, byť advokát si může dohodnout odměnu jinak.


Vycházíme zde z hodnoty veškerého vypořádávaného majetku (veškerého majetku v SJM, který je předmětem dohody, včetně dluhů) ve výši 500.000,- Kč, při vyšší hodnotě vypořádávaného majetku se odměna samozřejmě zvyšuje a naopak.


Výše odměny za jeden úkon právní služby činí 9.300,- Kč dle § 8 odst. 6 ve spojení s § 7 bod 6 vyhlášky č. 177/96 Sb., advokátní tarif, v platném znění. Ke každému úkonu náleží advokátovi režijní paušál ve výši 300,- Kč dle § 13 odst. 1,3 vyhlášky č. 177/96 Sb., advokátní tarif, v platném znění.


V případě vypořádání společného jmění manželů by byla odměna například při dvou jednání u soudu následující:

 1. Převzetí a příprava zastoupení na základě smlouvy o poskytování právních služeb 9.300,- Kč odměna + 300,- Kč paušál, celkem 9.600,- Kč
 2. Sepis návrhu na vypořádání společného jmění manželů 9.300,- Kč odměna + 300,- Kč paušál, celkem 9.600,- Kč
 3. Účast u jednání u soudu 9.300,- Kč odměna + 300,- Kč paušál, celkem 9.600,- Kč
 4. Účast u jednání u soudu, kde bude vyhlášeno rozhodnutí 9.300,- Kč odměna + 300,- Kč paušál, celkem 9.600,- Kč

Celkem v tomto případě činí odměna advokáta dle advokátního tarifu 46.464,- Kč včetně DPH.
My vám totožnou službu nabízíme pouze za 10.000,- Kč včetně DPH.


             

Žádost o rozvod

Úprava péče a výživy

Rozvod dohodou

Společné jmění manželů

žádost o rozvod   úprava výchovy a výživy   rozvod dohodou   společné jmění manželů

Rozhodli jste se pro rozvod manželství a nechcete tuto složitou životní situaci řešit sami. Myslíte, že si nemůžete dovolit zastoupení advokátem?

Více info

Za velmi přijatelnou odměnu Vám pomůžeme vyřešit jakýkoli problém týkající se úpravy péče a výživy nezletilého dítěte, jakož i úpravy styku.

Více info

Podmínkou je upravit poměry
k nezletilým dětem, vypořádat společné jmění manželů, vč. práva bydlení a vzájemného výživného
po rozvodu vašeho manželství.

Více info

Rozvedli jste se a nejste schopni se s manželem dohodnout na vypořádání společného jmění? Potřebujete, aby bylo společné jmění vypořádáno soudem?

Více info