O nás

Naše advokátní kancelář sídlící v Praze s pobočkou v Benešově se dlouhodobě specializuje na poskytování právních služeb v oblasti rodinného práva. Svým klientům poskytujeme profesionální právní služby, včetně zastupování u soudu, ve věci rozvodu manželství, rozvodu manželství dohodou, při úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí, určení, zvýšení či snížení výživného, zrušení, zúžení a vypořádání společného jmění manželů, resp. ve všech oblastech rodinného práva.
 

S ohledem na naše dlouholeté zkušenosti za námi stojí tisíce spokojených klientů. Zařaďte se mezi ně a využijte služeb zavedené advokátní kanceláře Hokeová, Hoke, Faltus.

 

Advokátní kancelář Hokeová, Hoke, Faltus působí na trhu již od roku 1991, naším cílem je spokojenost klienta při důsledném respektování jeho přání, jakož i práv a oprávněných zájmů. Každému klientovi je věnována individuální péče, v žádném případě nečiníme rozdíly mezi klienty, vždy je zájem klienta na prvním místě. Z tohoto důvodu právní služby poskytujeme rychle, efektivně a vždy v jeho prospěch. Důsledně se řídíme zákonem o advokacii, jakož i souvisejícími právními a stavovskými předpisy, což klientovi zajišťuje naprostou serióznost našeho přístupu.

 

Pokud se na nás obrátíte na základě nabídky uvedené na těchto stránkách, budou vám naše služby poskytnuty na základě zvýhodněných podmínek.