Úprava péče a výživy nezletilých dětí - péče o dítě

Rodiče nezletilého dítěte jsou manželé


V případě, že se chcete rozvést, ale máte s manželem/manželkou společné nezletilé dítě (děti do 18 let), je nezbytné před rozvodem upravit výchovu a výživu nezletilého dítěte po rozvodu, tedy stanovit, komu bude dítě pro dobu po rozvodu svěřeno a určit výši výživného. Lze tak učinit pouze formou soudního rozhodnutí, jež může být i v podobě schválené dohody rodičů, ovšem vždy musí rozhodnout soud. Bez předchozí úpravy výchovy a výživy nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu soudem nemůže být vaše manželství rozvedeno. Lze samozřejmě žádat úpravu výchovy a výživy i pro dobu, než bude manželství rodičů rozvedeno, zejména pokud nejste schopni se na výchově a výživě nezletilého dítěte dohodnout, podmínkou pro rozvod manželství je ovšem úprava výchovy a výživy pouze pro dobu po rozvodu manželství.


Rodiče nezletilého dítěte nejsou manželé


V případě, že jste rodiči nezletilého dítěte (děti do 18 let), které se narodilo mimo manželství do partnerského vztahu a s partnerem jste se rozešli, společně nežijte či se nemůžete na výchově či výživě dohodnout, je možné podat k soudu návrh na úpravu výchovy a výživy nezletilého dítěte, kde soud rozhodne, komu bude dítě svěřeno do výchovy a současně určí výši výživného. Jste-li schopni se s druhým rodičem na výchově a výživě dohodnout, lze namísto podání návrhu k příslušnému soudu uzavřít dohodu, která určí, kdo bude mít nezletilé dítě ve výchově a jakým způsobem budou rodiče přispívat na jeho výživu. Taková dohoda nemusí být schválena soudem, můžete ji tedy uzavřít za pomoci naší advokátní kanceláře.


Styk rodiče s dítětem


Pokud je nezletilé dítě ve výchově pouze jednoho z rodičů, nezáleží na tom, zda z důvodu dohody rodičů či na základě soudního rozhodnutí, má druhý rodič právo na styk s nezletilým dítětem. Samozřejmě i nezletilé dítě má právo na styk s rodičem, pokud s ním trvale nežije.


Úpravu styku s nezletilým dítětem je možné žádat i v návrhu na úpravu výchovy a výživy nezletilého dítěte, může se ale jednat i o samostatný návrh, o kterém soud rozhodne v samostatném řízení.


Právo na styk rodiče s nezletilým dítětem má rodič bez ohledu na to, zda se dítě narodilo v manželství, či zda se narodilo mimo manželství z partnerského vztahu, podmínkou je pouze to, že oba rodiče s nezletilým dítětem společně nežijí.


Pokud se na nás obrátíte na základě nabídky uvedené na těchto stránkách, budou vám naše služby poskytnuty na základě zvýhodněných podmínek.


Jak postupovat

V případě řízení o úpravu péče a výživy nezletilého dítěte je postup následující:

 1. sepis konkrétního návrhu na zahájení řízení jedním z rodičů případně vyjádření /stanovisko druhého z rodičů k již podanému návrhu
 2. v řízení má nezletilé dítě vždy opatrovníka, kterým je příslušný OSPOD (soud nezletilému opatrovníka ustanoví)
 3. soudní poplatek se v žádném z těchto řízení neplatí
 4. soud nařídí jednání, kde provádí důkazy potřebné pro rozhodnutí (výslechy rodičů, svědků apod., listinné důkazy – potvrzení o příjmech, zpráva OSPOD apod.)
 5. na konci jednání soud vynese rozsudek, kterým bude o návrhu rozhodnuto
 6. proti rozhodnutí může podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolání samostatně zástupce dítěte (OSPOD) a oba rodiče, o odvolání rozhoduje Krajský/Městský soud v Praze (pokud soud schválil rozsudkem dohodu rodičů o výchově, výživě či styku, nejsou rodiče oprávněni podat odvolání do výroku, jímž byla dohoda schválena)
 7. o návrhu je s konečnou platností rozhodnuto dnem právní moci rozsudku, kterým bylo o návrhu rozhodnuto (rozsudky odsuzující k plnění výživného jsou předběžně vykonatelné – viz slovníček pojmů níže na našich stránkách)

Minimální nutné podklady pro vypracování návrhu týkajícího se nezletilých dětí

Pro vypracování návrhu týkajícího se nezletilých dětí je nutné zaslat elektronicky (e-mail: info@rozvodylevne.cz) nebo obyčejnou poštou na adresu advokátní kanceláře Hokeová, Hoke, Faltus, advokátní kancelář, Doudlebská 1046/8,140 00 Praha 4 nebo Nádražní 2040, 256 01 Benešov následující doklady a informace:

 • kopii rodného listu všech nezletilých dětí, kterých se návrh týká (dětí do 18 let)
 • případně kopii oddacího listu, jste-li manželé
 • pokud bylo o dětech soudem již rozhodováno, poslední takové soudní rozhodnutí týkající se nezletilých dětí
 • stručný popis nákladů spojených s výchovou a výživou nezl. dětí, jsou-li již školou povinné, kam do školy docházejí, jejich zájmy, koníčky a zdravotní stav, případně vztah ke konkrétnímu rodiči či přání dítěte být svěřen jednomu z rodičů, a to u každého z dětí zvlášť
 • bydliště, kde v současné době děti bydlí
 • bydliště, kde v současné době bydlí oba rodiče (jak matka, tak otec, pokud nebydlí společně)
 • stručné majetkové poměry obou rodičů, vč. nákladů spojených s bydlením a dojížděním do zaměstnání, případně stav závazků obou rodičů
 • vaše představa úpravy poměrů nezletilých dětí (komu by měly být děti svěřeny, výše výživného pro každé dítě)
 • vaše představa o rozsahu styku, pokud se návrh týká úpravy styku s nezletilým dítětem

Informace o cenách našich služeb naleznete v rubrice Ceník.
             

Žádost o rozvod

Úprava péče a výživy

Rozvod dohodou

Společné jmění manželů

žádost o rozvod   úprava výchovy a výživy   rozvod dohodou   společné jmění manželů

Rozhodli jste se pro rozvod manželství a nechcete tuto složitou životní situaci řešit sami. Myslíte, že si nemůžete dovolit zastoupení advokátem?

Více info

Za velmi přijatelnou odměnu Vám pomůžeme vyřešit jakýkoli problém týkající se úpravy péče a výživy nezletilého dítěte, jakož i úpravy styku.

Více info

Podmínkou je upravit poměry
k nezletilým dětem, vypořádat společné jmění manželů, vč. práva bydlení a vzájemného výživného
po rozvodu vašeho manželství.

Více info

Rozvedli jste se a nejste schopni se s manželem dohodnout na vypořádání společného jmění? Potřebujete, aby bylo společné jmění vypořádáno soudem?

Více info